Ilford XP2 Super מצלמה חד פעמית
חשיפות שחור לבן

מצלמה חד פעמית . מתוצרת Ilford , מוזנת ב27 חשיפות סרט שחור לבן במהירות 400 ASA בעלת פלאש מובנה פיתוח C-41  צבע סטנדרטי אשר ניתן לפתח בפוטו שורץ

ימי משלוח 7 ימים
מוצרים נלווים

65

Ilford XP2 Super מצלמה חד פעמית 27 חשיפות שחור לבן

מצלמה חד פעמית . מתוצרת Ilford , מוזנת ב27 חשיפות סרט שחור לבן במהירות 400 ASA בעלת פלאש מובנה פיתוח C-41  צבע סטנדרטי אשר ניתן לפתח בפוטו שורץ