C-גריפ למוט רקעים

תופסן C גריפ למוט רקעים

ימי משלוח 7 ימים
מוצרים נלווים

210

תופסן C גריפ הנצמד לחצובות תאורה והופך כל זוג חצובות תאורה למתקן רקעים ע"י קישור שתי חצובות תאורה במוט רקעים עם תופסן בכל צד.